Slava’s Snow Show

  • Opening Night: 06 November 2007
  • Performance: 10 November 2007
  • Genre: Snow Show

Slava Polunin
Elena Ushakova
Alexandre Frish
Georgiy Deliyev
Fyodor Makarov
Yuri Musatov
Tatiana Karamysheva
Evgeny Perevalov
Izmir Gallardo Oliva
Oleg Sosnovikov
Nikolai Terentiev
Artem Zhimolokhov